Chiếm đoạt hộp thư điện tử của doanh nghiệp để tống tiền

16:00 15/08/2016

Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển, hộp thư điện tử đã trở thành phương tiện quan trọng của các doanh nghiệp trong giao dịch, làm ăn với các đối tác. Hộp thư điện tử đang trở thành mục tiêu cho các đối tượng xấu tấn công, chiếm quyền quản trị để khai thác thông tin phục vụ hoạt động lừa đảo hoặc tống tiền doanh nghiệp...

Ý kiến bạn đọc