Đấu giá tranh đắt đỏ - góc nhìn khác về "giá trị"

21:42 09/03/2021

Trên phương diện lịch sử, đối tượng thụ hưởng chính của hội họa là người giàu. Từ thời kỳ cổ đại đến nay, vẫn chủ yếu là người giàu mua tác phẩm hội họa và đồng thời, họ cũng chính là những người tài trợ cho các họa sỹ.

Ý kiến bạn đọc