Indonesia: Những khu rừng sẽ vắng tiếng chim hót

17:51 23/01/2018

Hiện nay, các nhà bảo tồn môi trường thiên nhiên thường đề cập đến vấn đề gọi là cuộc khủng hoảng chim cảnh.

Ý kiến bạn đọc