Lực lượng đặc nhiệm Alfa đầy hiển hách của Ukraine

05:25 02/01/2010

Xuất thân từ Biệt đội số 10 thuộc biên chế đặc nhiệm Alfa Xôviết đồn trú tại Ukraine, được thành lập ngày 3/3/1990 theo quyết định của Chủ tịch KGB I.Kriuchkov. Từ mục đích chủ yếu chống không tặc ban đầu, đơn vị Alfa ở Kiev có thêm nhiệm vụ mới nhằm đập tan các âm mưu khủng bố của các thế lực ly khai quá khích, cũng như kết hợp với các lực lượng nghiệp vụ liên bang khác trong việc trấn áp tội phạm nói chung.

Ý kiến bạn đọc