Những tội phạm bị săn lùng gắt gao nhất năm 2018

16:14 08/11/2018

Ayman al-Zawahiri
Ayman al-Zawahiri là lãnh tụ hiện tại của tổ chức phiến quân đa quốc gia al-Qaeda, trước đây do Osama bin Laden quản lý và điều hành. Sau khi Osama bin Laden bị giết chết vào năm 2011, al-Zawahiri đã thế chân.

Ý kiến bạn đọc