Pakistan phát triển ứng dụng chống chủ nghĩa cực đoan trực tuyến

13:19 06/03/2018

Trong nỗ lực chiến đấu chống lại sự lan truyền chủ nghĩa cực đoan thánh chiến trên Internet, chính quyền Pakistan đã có động thái phát hành một ứng dụng cho phép mọi công dân báo cáo về các trang web phổ biến nội dung cực đoan và ngôn từ thù địch.

Ý kiến bạn đọc