Sự thật về cái gọi là "Ủy ban cứu người vượt biển"

14:20 29/09/2020

Với sự hậu thuẫn của một số chính khách thiếu thiện chí với Việt Nam, “Ủy ban cứu người vượt biển”, gọi tắt là BPSOS đã trở thành một tổ chức phản động lưu vong với phương thức và thủ đoạn chống đối quyết liệt cả ở trong và ngoài nước, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia của Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc