Sự trở về của những đầu tượng La Hán bị đánh cắp

09:19 31/05/2020

Trung Quốc có nhiều ngôi chùa rất lớn như chùa Linh Nam Sơn Đông có nghìn pho tượng Phật, chùa Bảo Thánh Tô Châu có 40 vị La Hán... Chùa Tư Thọ ở tỉnh Sơn Tây không lớn nhưng lại rất nổi tiếng vì ngôi chùa này có 18 vị La Hán bị trộm mất đầu và một câu chuyện cảm động liên quan đến việc khôi phục lại những đầu tượng đã mất do một người hảo tâm Đài Loan quyên tặng.

Ý kiến bạn đọc