Xuất hiện tiền giả euro mới

21:40 08/12/2010

Theo Cảnh sát Hình sự quốc tế Interpol vừa thông báo (Interpol's Code EUA100P11): trên thị trường, nhất là tại nước Đức và các nước châu Âu xuất hiện một đợt tiền euro giả mới có mệnh giá 100 euro mang Series năm phát hành 2002. Loại tiền giả này có Số bản kẽm J007H2.

Ý kiến bạn đọc