5 giả thuyết về cái chết của Mozart

09:20 10/03/2006

Ngày 27/2/2006, thế giới trân trọng kỷ niệm 250 năm ngày sinh của nhạc sĩ thiên tài người Áo Wolfgang Amandeus Mozart. Xung quanh cái chết trẻ đầy uẩn khúc của ông có đến 5 giả thuyết nhưng vẫn chưa có giả thuyết nào chiếm ưu thế tuyệt đối.

Ý kiến bạn đọc