Bên trong “ổ sói” của trùm phát xít Hitler

18:35 17/05/2012

Nhằm theo dõi thật sát sao tình hình mặt trận, trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã ra lệnh xây khu boong-ke đồ sộ làm Tổng hành dinh phía đông, với mật danh "Wolfsschanze" (Ổ sói) cùng 2.000 nhân viên hỗn hợp thường xuyên túc trực. Đây chính là trụ sở đầu não của bộ máy chiến tranh Quốc xã, từng được mệnh danh là "pháo đài bất khả xâm phạm".

Ý kiến bạn đọc