Bi kịch trên những du thuyền xuyên đại dương

09:12 24/05/2020

Tính đến ngày 12/5/2020, vẫn còn hơn 100 tàu du lịch của một số quốc gia trên thế giới phải thả neo ngoài biển với 80.000 thành viên thủy thủ đoàn. Tất cả đều không được lên bờ vì đại dịch COVID-19. Nhiều người trong số họ cũng không được trả lương bởi hợp đồng làm việc đã mãn hạn …

Ý kiến bạn đọc