Cuộc giải mã tài liệu khoa học Nga trong Chiến tranh lạnh

11:23 14/11/2019

Những nỗ lực dịch các tài liệu khoa học của Nga sang tiếng Anh trong Chiến tranh Lạnh - được thúc đẩy bởi những lo lắng về việc không theo kịp Liên Xô - có thể đã giúp tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thống trị của khoa học ngày nay.

Ý kiến bạn đọc