DSS: Cơ quan bảo vệ yếu nhân ngoại giao của Mỹ

11:59 26/09/2020

Cơ quan An ninh ngoại giao Mỹ (viết tắt DSS hoặc DS) là cơ quan thừa hành pháp luật và là cánh tay an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ý kiến bạn đọc