Đại dịch toàn cầu tác động tới công nghiệp quốc phòng như thế nào?

16:18 14/04/2020

Hiện chưa thể đánh giá chính xác những tác động cụ thể của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đối với lĩnh vực công nghiệp quốc phòng trên thế giới. Tuy nhiên, việc xác định những khía cạnh cụ thể của lĩnh vực này sẽ chịu tác động như thế nào là điều quan trọng, để từ đó vạch ra các biện pháp trù bị giúp vượt qua cuộc khủng hoảng này.

Ý kiến bạn đọc