Đài phát thanh - Vũ khí mới của phe đối lập Syria

20:55 12/05/2014

Nhờ nguồn hỗ trợ tài chính, trang thiết bị từ một số tổ chức phi chính phủ, Chính phủ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp, phe đối lập Syria đã có một loại vũ khí mới mà Chính phủ Syria không thể xem thường - đài phát thanh. Sau những bản tin có nội dung thực tế và vô thưởng vô phạt như tư vấn sức khỏe, sửa chữa phương tiện giao thông, giá cả thị trường cùng lời khuyên tránh khỏi những khu vực nguy hiểm là những bản tin chống lại chế độ Assad.

Ý kiến bạn đọc