Điệp viên huyền thoại và cuộc giải cứu Krakow

08:07 11/05/2020

Bằng cách hy sinh một di tích lịch sử, điệp viên Liên Xô Alexei Botyan đã một mình giải cứu cả thành phố Krakow ở Ba Lan khỏi bị Đức Quốc xã hủy diệt trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ý kiến bạn đọc