Israel đào tạo tình báo mạng từ học sinh phổ thông

09:25 05/11/2014

Có một điều mà tình báo Israel tiết lộ công khai, đó là tham vọng trở thành siêu cường trên môi trường mạng. Để đạt mục tiêu đó, tình báo Israel đã triển khai một chương trình đầy tham vọng: đào tạo thế hệ chiến binh mạng tương lai từ lứa học sinh phổ thông.

Ý kiến bạn đọc