Kinh tế - Trọng tâm của tình báo đất nước Mặt trời mọc

14:58 29/04/2020

Nếu như tình báo Đức phát xít từ Chiến tranh thế giới thứ hai vẫn được các nhà nghiên cứu đánh giá bằng một từ là “tình báo tổng lực” thì người đồng minh của họ trong thời kỳ này lại nổi tiếng với những hoạt động tình báo kinh tế.

Ý kiến bạn đọc