McNamara lừa dối Tổng thống, ngụy tạo sự kiện Vịnh Bắc Bộ

16:35 25/08/2014

Đã 50 năm trôi qua, người ta vẫn thường nghĩ sự kiện Vịnh Bắc Bộ do Tổng thống Lyndon Johnson bịa ra để biện hộ cho cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Nhưng thực tế, mọi chuyện đều do âm mưu của tướng diều hâu, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara chủ xướng.

Ý kiến bạn đọc