Mỹ theo dõi chương trình hạt nhân của Pháp

08:15 10/04/2006

Ngày 21/3 vừa qua, 32 bộ hồ sơ được lập trong khoảng từ tháng 2/1946 - 6/1987 tiết lộ, ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, Mỹ đã bí mật theo dõi chương trình hạt nhân của Pháp.

Ý kiến bạn đọc