Mỹ từng áp dụng chiến tranh địa - vật lý tại Việt Nam

08:00 14/04/2006

Đây là một công trình khoa học của Mỹ với mục đích đảo lộn, phá hủy môi trường ở Đông Dương. Song ít ai được biết đó là loại “chiến tranh khí tượng” được che đậy dưới từ ngữ huyễn hoặc “người đồng bào trung gian” (Intermediary compatriot), chương trình mở mắt (pop eye), công trình sông Nill xanh (Blue Nile)...

Ý kiến bạn đọc