NSA sắp phải chấm dứt hoạt động nghe lén

21:50 04/06/2015

Cuối cùng, dự luật cải cách hoạt động của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), còn gọi là Đạo luật Tự do Mỹ (USA Freedom Act - USAFA) đã không thể thông qua Thượng viện Mỹ. Mặc dù vậy, hoạt động nghe lén, thu thập dữ liệu liên lạc cá nhân với số lượng lớn của NSA vẫn phải chấm dứt do Đạo luật Yêu nước, với Chương 215 cho phép NSA nghe lén, thu thập trộm dữ liệu liên lạc viễn thông phục vụ chống khủng bố, cũng sẽ hết hiệu lực vào đầu tháng 6/2015.

Ý kiến bạn đọc