"Ngày chủ nhật đẫm máu" - Cuộc chiến của hồi ức và thực tại

11:35 13/02/2012

Tuy tình hình chính trị đã có tiến triển tốt nhưng tình trạng xung khắc và đối đầu về tôn giáo tại Bắc Ailen vẫn chưa hoàn toàn lụi tắt.

Ý kiến bạn đọc