Nhật ký 1934-1944 của Alfred Rosenberg - "Giáo phụ Quốc xã"

09:10 09/12/2015

Alfred Rosenberg chắc chắn là một trong những thủ lĩnh Quốc xã ít được biết đến nhất. Thế nhưng, ông ta lại là nhà tư tưởng của chế độ đó. Cuốn nhật ký của Alfred Rosenberg là tập tư liệu thô sơ nhưng chân thực nhất về sự vận hành của Đệ tam đế chế, về những cuộc đấu đá nội bộ và về những lời tuyên bố loạn xạ của các lý thuyết gia mang tư tưởng hận thù rất đặc trưng của chủ nghĩa phát xít.

Ý kiến bạn đọc