Tiết lộ mới về kế hoạch tác chiến hạt nhân của Lầu Năm Góc

13:21 06/01/2006

Cơ quan Lưu trữ an ninh quốc gia Mỹ (National Security Archive) vừa cho công bố 29 tài liệu vừa hết thời hạn bảo mật dựa theo điều khoản "Tự do thông tin" của luật pháp liên bang. Tất cả số tài liệu này mô tả việc Mỹ âm mưu chuẩn bị một cuộc chiến tranh hạt nhân chống Liên Xô.

Ý kiến bạn đọc