Từng có kế hoạch loại bỏ Erich Honecker trước khi phá bức tường Berlin?

22:40 17/11/2009

Dựa trên những văn bản của Kremlin và hồi ký của những người đương thời, các nhà báo Dirk Banse và Manfred Quiring đã viết bài đăng trên hai tờ báo Đức Die Welt và Berliner Morgenpost, ra ngày 13/8 vừa qua, trong đó khẳng định rằng năm 1987, nghĩa là 2 năm trước khi phá bức tường ngăn cách giữa Đông và Tây Berlin, Mikhail Gorbachev đã có kế hoạch loại bỏ Erich Honecker và trao chính quyền vào tay những người cải cách.

Ý kiến bạn đọc