Về kế hoạch Israel đưa 60.000 người Palestine đến Mỹ Latin

21:50 25/08/2020

Bộ tài liệu giải mật một cuộc họp bí mật của Israel được tổ chức cách đây 51 năm tiết lộ kế hoạch chuyển một lượng lớn người Palestine đến Paraguay - Chương trình đã thúc đẩy một cuộc tấn công khủng bố của PLO.

Ý kiến bạn đọc