Điệp viên nổi tiếng thời Chiến tranh lạnh bị một chú bé giao báo phát giác

11:25 20/01/2016

Trong giáo trình của bất cứ cơ sở đào tạo nhân viên tình báo nào trên thế giới, đều đề cập đến trường hợp của Đại tá an ninh Xôviết Rudolf Abel (1903-1971), bị lộ khi đang hoạt động trên đất Mỹ do chủ quan sơ suất không đáng có, khiến ông lĩnh án tù rồi được phóng thích qua vụ trao trả điệp viên “đắt giá” nhất ở thời Chiến tranh lạnh.

Ý kiến bạn đọc