Đồng tiền quyền năng một cõi

11:50 15/12/2014

Sau những tuyên bố nhân danh chấn hưng Hồi giáo trên phạm vi toàn thế giới như thành lập một “Nhà nước Hồi giáo thống nhất” để “tiến hành cuộc chiến tranh thần thánh” tiêu diệt thẳng tay những kẻ ngoại đạo, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) một lần nữa muốn thế giới văn minh phải công nhận đây là một thực thể có thể đứng ngoài mọi sự chi phối của nền kinh tế thế giới qua tuyên bố về kế hoạch đúc đồng tiền riêng tại các vùng họ đang chiếm lĩnh nhằm “giải phóng khỏi hệ thống kinh tế ma quỷ toàn cầu”.

Ý kiến bạn đọc