Hành trình tìm lại sức khỏe của một nhà giáo

22:49 31/01/2018

Đều đã ở tuổi nghỉ hưu nhưng ông Nguyễn Văn Sự và bà Nguyễn Thị Tố Thanh vẫn dạy mỹ thuật tại nhà. Người dân nơi đây gọi là "lớp học vẽ bên sông".

Ý kiến bạn đọc