Hệ thống phòng thủ tên lửa của Moscow

21:34 15/09/2020

Việc xây dựng và phát triển các hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Moscow và khu công nghiệp Trung ương Nga, và trước đây là thời Liên Xô, bắt đầu vào năm 1968. Theo ý tưởng ban đầu, hệ thống phòng thủ chống tên lửa được sử dụng để phòng thủ trước các cuộc tấn công nhiều đợt tên lửa đạn đạo được phóng từ Thế giới thứ ba.

Ý kiến bạn đọc