Ngoại giao y tế giúp Cuba ghi điểm với thế giới

08:37 24/09/2020

Từ đầu năm tới nay, khi dịch COVID-19 khiến nhiều hệ thống chăm sóc y tế trên toàn cầu trở nên quá tải, Cuba đã huy động nguồn lực đông đảo các bác sĩ của nước này tỏa ra khắp thế giới để thực hiện sứ mệnh chống dịch cứu người.

Ý kiến bạn đọc