Những đài thiên văn của người tiền sử

21:51 12/02/2020

Trên rặng núi Big Horn ở Bắc Mỹ có khoảng 50 vòng xếp bằng đá, mà người da đỏ gọi đó là "Những bánh xe chữa bệnh", thể hiện cách gọi của họ về những khối hình bí ẩn bằng đá cũng như ý nghĩa của chúng…

Ý kiến bạn đọc