“Nóng”…như bảo vệ môi trường

15:30 19/08/2016

Có lẽ chưa bao giờ tình hình tội phạm và các hành vi xâm phạm môi trường lại “nóng” như bây giờ. Nóng là bởi, qua một giai đoạn phát triển kinh tế, người ta dường như quên bẵng đi vấn đề bảo vệ môi trường, hoặc đặt nó xuống hàng thứ yếu. Bây giờ nhìn lại, tất thảy đều giật mình?

Ý kiến bạn đọc