Quản lý tài chính bằng ứng dụng smartphone

16:15 18/07/2016

Quản lý mọi giao dịch tài chính thông qua ứng dụng smartphone là hy vọng của các start-up công nghệ trong lĩnh vực tài chính (Fintech) giúp mọi người thay đổi mọi thói quen quản lý tiền bạc cá nhân của mình.

Ý kiến bạn đọc