Trường đào tạo "Sherlock Holmes kỹ thuật số"

12:10 12/06/2020

Sáng kiến trường an ninh mạng ảo dường như đang truyền cảm hứng cho một thế hệ tài năng mới về an ninh mạng, tạo ra những "Sherlock Holmes kỹ thuật số".

Ý kiến bạn đọc