Giao lưu văn hóa thời Hùng Vương

07:40 15/04/2009

Có lẽ rất ít dân tộc trên thế giới có chung một ngày giỗ Tổ, trong đó có người Việt Nam chúng ta, lấy ngày 10 tháng 3, con dân nước Việt hành hương về Đền Hùng thăm lăng vua Hùng. Công lao chọn ngày giỗ chung đó thuộc về triều Nguyễn. Tấm bia trên Đền Thượng trong quần thể Đền Hùng đã ghi rõ; năm Khải Định thứ 8, tức năm 1923, Vua Nguyễn lệnh cho bộ Lễ chuẩn định ngày tế lễ có tầm quốc gia là 10 tháng 3 để cho “nhân sĩ mọi miền đến đây có nơi chiêm bái”.

Ý kiến bạn đọc