2021 - Năm của châu Á?

14:10 12/01/2021

Thế giới đang bước vào năm 2021 với nhiều câu hỏi chờ được giải đáp. Một trong số đó là liệu sự kiện “thiên nga đen” COVID-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng kinh tế, tài chính và tiền tệ toàn cầu năm 2021? Mặc dù không có nhận định chắc chắn nào về triển vọng kinh tế thế giới trong năm nay, song một số đánh giá cho rằng châu Á sẽ nổi lên là đầu tàu kinh tế thế giới.

Ý kiến bạn đọc