Ngày xuân đi lễ hội Chúa Then

09:18 27/01/2020

Tục thờ Chúa Then là loại hình văn hóa phi vật thể hàm chứa tính nhân văn cao, mang âm hưởng của loại hình văn hóa tín ngưỡng dân gian gắn liền với bản sắc của các dân tộc Tày, Nùng và Thái.

Ý kiến bạn đọc