Bản quyền về văn học, nghệ thuật: Bao giờ thoát khỏi căn bệnh trầm kha?

17:45 09/03/2017

"Xông đất" đầu năm mới bằng khá nhiều tranh cãi lẫn nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác bảo vệ, thực thi bản quyền tác giả, quyền liên quan, tuy nhiên, bảo vệ bản quyền có thực bước sang hẳn một trang mới và thoát hẳn căn bệnh trầm kha?

Ý kiến bạn đọc