Bất động sản Nam Đà Nẵng: Bài học “chọn mặt gửi vàng”

11:46 30/06/2020

Từ tháng 10-2019 đến nay, HĐND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 21 dự án bất động sản (BĐS) tại thị xã Điện Bàn. Một số quyết sách quan trọng khác cũng được thông qua nhằm tháo gỡ những bất cập, vướng mắc, tạo tiền đề để hoàn thiện thủ tục pháp lý và thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án.

Ý kiến bạn đọc