Biệt dược từ… con rết

10:00 15/08/2015

Cùng với rắn, rết là loài gieo rắc sự sợ hãi cho con người. Căn nguyên bởi nó có hình hài gớm ghiếc và một số loại nọc độc của nó có thể giết chết người nếu không được chữa trị kịp thời. Vậy nhưng tại một số nơi, rết được mua bán ầm ĩ vì thiên hạ tin nó có nhiều tác dụng dược liệu.

Ý kiến bạn đọc