Bóng đá Xô Viết trong chiến tranh – Những trang sử chưa được biết

09:21 10/07/2018

Có nhiều trang sử khá thú vị và hào hùng về bóng đá Xôviết trong thời kỳ trước và trong chiến tranh mà không mấy ai được biết đến…

Ý kiến bạn đọc