Brazil: Quyết luyệt ngăn chặn nạn phá rừng Amazon

05:25 02/03/2012

Bọn đốn gỗ lậu và những chủ trại nuôi súc vật phá rừng Amazon bất hợp pháp là mục tiêu theo dõi nghiêm ngặt của IBAMA, Cơ quan bảo vệ môi trường của Brazil. Amazon - được coi là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới, khu vực đa dạng sinh thái đáng kinh ngạc, chìa khóa để chống lại sự thay đổi khí hậu - đang bị hủy hoại một cách không thương tiếc.

Ý kiến bạn đọc