Cần giải quyết thỏa đáng quyền lợi với các bà mẹ ở Làng trẻ SOS Gò Vấp

15:20 25/09/2011

Khi làm các thủ tục để về nghỉ hưu, các bà dì, bà mẹ ở Làng trẻ em SOS Gò Vấp (TP HCM) mới té ngửa ra rằng tất cả các chế độ người ta giải quyết cho mình đều hoàn toàn khác những cam kết ghi trong hợp đồng! Từ đó, cuộc hành trình kêu cứu của 17 bà mẹ, bà dì bắt đầu và kéo dài đằng đẵng nhiều năm.

Ý kiến bạn đọc