Danh hiệu văn hóa: Chiếc áo không làm nên thầy tu

13:00 06/03/2015

Đạt được danh hiệu không phải là điểm kết thúc, là đỉnh cao của các di sản, mà nó còn là điểm bắt đầu cho hành trình “hậu công nhận”.

Ý kiến bạn đọc