Chín lần mây khắp mùi nhang…

07:07 20/12/2018

“Ba tiếng vang dân/ Tung hô ba tiếng vang dân/ Áo xiêm Nghiêu Thuấn/ Cân đai giao trì/ Dấu đơn trì thiều quang mới chập chờn/ Chín lần mây khắp mùi nhang...”.

Ý kiến bạn đọc