Chơi game hơn 2 tiếng mỗi ngày, trẻ em trở nên thô lỗ và hiếu chiến

15:00 22/06/2012

Các nghiên cứu gần đây cho biết, trẻ em đang trở nên hiếu chiến, thô lỗ và không có tính hợp tác khi nghiện ngập các loại trò chơi điện tử.

Ý kiến bạn đọc