Chung tay gây dựng lá chắn vì cộng đồng

12:09 18/03/2020

Thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đã chuyển sang giai đoạn với nhiều diễn biến phức tạp. Công tác chống dịch trở nên khó khăn, cấp bách hơn.

Ý kiến bạn đọc